Elisa Martró Català

Servei de Microbiologia del Hospital Germans Trias

Doctora en Biologia. Investigadora Miguel Servet al Sistema Nacional de Salud. Investigadora principal del Grup de recerca en virologia clínica molecular i noves eines de diagnòstic en patologia infecciosa (Servei de Microbiologia). Integrant del Grup 27 del CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) de l’Instituto de Salud Carlos III (investigador principal: Dr. Jordi Casabona, director científic del CEEISCAT) i del Grup de microbiologia clínica i patologia infecciosa experimental (investigador principal: Dr. Vicenç Ausina, cap del Servei de Microbiologia), un grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya.


Fa recerca bàsica i aplicada en el camp del virus de l’hepatitis C, del qual estudia la variabilitat genètica amb relació tant a la resposta al tractament antivíric com a la progressió de la fibrosi hepàtica i l’epidemiologia molecular. Investiga noves eines i estratègies de cribratge de la infecció activa per hepatitis C fora de l’àmbit sanitari. També, desenvolupa recerca en el camp de la millora en el diagnòstic de diferents malalties infeccioses mitjançant tècniques de biologia molecular, especialment en el camp de la sèpsia. Altres temes de recerca als quals també es dedica: herpesvirus humans, VIH, virus del molluscum contagiosum, virus del papil·loma humà i altres infeccions de transmissió sexual.