Formació continuada

Els professionals de Germans Trias organitzen cursos de formació oberts a professionals d'altres centres.

             
  Cursos de Reanimació Neonatal 2020   Dates: 28 de febrer, 20 de març i 24 d'abril     
             
  6è Curs d'Otologia i Base del Crani   Dates: 16 i 17 d'abril    
             
  VI  Curso de anatomía aplicada a los abordajes transorales de la faringe   Dates: 20 i 21 de maig