M'atendran a casa

 

 

Què és

L'hospitalització a domicili és un programa assistencial que fa possible que un pacient  que requereix atenció de rang hospitalari pugui ser atès a casa seva per professionals de l'hospital (mèdic i d'infermeria).

El pacient es considera ingressat a l'hospital a tots els efectes, de manera que el centre es considera el seu responsable i ha de garantit l'eficàcia i la qualitat de l'assistència. En aquest sentit, es disposa de tota la infraestructura diagnòstica i terapèutica de l'hospital, i les proves es realitzen amb la mateixa rapidesa que es farien per a  un malalt ingressat en una planta d'hospitalització convencional.

 

És el cas de:

  • Pacients que estan ingressats a un llit de l'hospital i que donat que presenten una millora clínica es considera que poden marxar a casa si se'ls va a visitar i a administrar el tractament que precisa, com pot ser tractament antibiòtic endovenós, oxigenoteràpia, etc.
  • Pacients que arriben a Urgències i que, després de ser atesos a l'hospital, poden rebre l'atenció hospitalària a casa
  • Pacients dels hospitals de dia que precisarien ingrés a l'hospital si no se'ls anés a visitar i a tracta al domicili.
  • Pacients per a qui el seu metge de capçalera ha demanat aquesta atenció perquè presenten un procés agut.

 

Requeriments

Quan us ho proposem, si hi esteu d'acord, haureu de signar un document de consentiment informat.

També és imprescindible que tingueu a prop una persona que us pugui ajudar en les tasques del dia a dia, malgrat que no és necessària la seva presència les 24 hores.

 

A casa

Després d'haver decidit que sereu atesos per l'equip d'Hospitalització a domicili, rebreu una trucada a casa per saber com us trobeu.

L'equip l'integren professionals mèdics i d'infermeria. En la primera visita, el professional o professionals que us atenguin valoraran el vostre cas i faran una previsió sobre la durada de l'atenció a domicili, la freqüència de les visites i els membres de l'equip que és necessari que es desplacin a casa vostra.

També, us facilitaran uns números de telèfon per comunicar-vos amb els professionals a qualsevol hora del dia.

Quan l'Hospitalització a domicili ja no sigui necessària, rebreu l'alta i es coordinarà el vostre seguiment a través del metge d'atenció primària i dels metges especialistes que es considerin necessaris.