Incidències amb la programació de consultes o proves

 

 

Degut a la situació actual pel coronavirus, us informem que l'Hospital i Centres d'Atenció Especialitzada (CAE's Dr. Barraquer, Dr. Robert i Gran Sol) es veuen obligats a reprogramar en alguns casos les consultes o altres activitats dels seus usuaris.

Si és el vostre cas, us contactarem per comunicar-vos la nova data. 

 

Per més informació podeu contactar en aquests correus electrònics:

-CAE Dr. Barraquer: aciutadacaedb@gencat.cat

-CAE Dr. Robert: aciutadacaedr@gencat.cat

-CAE Gran Sol: aciutadacaegs@gencat.cat

 

O per telèfon:

93 497 88 20

93 497 84 29

 

Per consultes

 

Especialitat                                        Telèfon            
Al·lergologia adults 93 497 88 51
Al·lergologia pediàtrica 93 497 88 51
Angiologia i Cirurgia vascular 93 497 87 00
Aparell Digestiu 93 497 87 00
Cardiologia 93 497 88 63
Cirurgia General i Digestiva 93 497 84 77
Cirurgia Oral i Maxil·lofacial 93 497 87 00
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 93 497 87 00
Cirurgia Plàstica 93 497 89 18
Cirurgia Toràcica 93 497 87 00
Clínica del Dolor 93 497 89 29
Dermatologia 93 497 88 13
Dietètica 93 497 84 78
Ecografia Doppler 93 497 87 00
Endocrinologia i Nutrició 93 497 84 78
Endoscòpies 93 497 88 66
Ginecologia i Obstetrícia 93 497 84 80
Hepatologia 93 497 87 00
Hospital de dia VIH 93 497 88 87
Malalties infeccioses 93 497 88 87
Medicina Interna 93 497 87 00
Nefrologia 93 497 84 77
Neurocirurgia 93 497 84 78
Neurologia 93 497 88 62
Obesitat mòrbida 93 497 84 78
Oftalmologia 93 497 85 99
Otorinolaringologia 93 497 85 99
Pediatria 93 497 88 71
Pneumologia 93 497 84 77
Psiquiatria 93 497 84 79
Proves funcionals digestives 93 497 87 00
Rehabilitació 93 497 87 00
Reumatologia 93 497 87 00
Traumatologia 93 497 87 00
Urologia 93 497 84 27