Pere-Joan Cardona Iglesias

Servei de Microbiologia del Hospital Germans Trias

Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Microbiologia i Parasitologia. Membre del CIBER Enfermedades Respiratorias. Docència de pregrau i postgrau com a professor associat de Microbiologia i parasitologia mèdiques de les facultats de Medicina i Ciències Biomèdiques de la UAB.

Fa recerca en tuberculosi: la Unitat de Tuberculosi Experimental (UTE) es dedica a l’estudi de la infecció tuberculosa latent i de la seva evolució a malaltia activa mitjançant models experimentals in vitro, in vivo i in silico. La UTE està integrada per un equip expert en avaluació de noves estratègies profilàctiques i terapèutiques contra la tuberculosi i en el disseny, caracterització i avaluació de models experimentals animals.