Reprogramacions: informació sobre què s'ha de fer

 

 

 

 

Degut a la situació actual per el coronavirus, us informem que l'Hospital i Centres d'Atenció Especialitzada (CAE's Dr. Barraquer, Dr. Robert i Gran Sol) es veuen obligats a reprogramar les consultes o qualsevol altra activitat dels seus usuaris.

Contactarem amb vostè per comunicar-li la nova data de la cita.

 

Per més informació podeu contactar en aquests correus electrònics:

 

-CAE Dr. Barraquer: aciutadacaedb@gencat.cat

-CAE Dr. Robert: aciutadacaedr@gencat.cat

-CAE Gran Sol: aciutadacaegs@gencat.cat