Direcció clínica de Neurociències

Codi servei:

Recerca:

L’Àrea de Neurociències duu a terme activament investigació clínica, bàsica i traslacional. És reconeguda i finançada per l’agència AGAUR de la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa RETICS-INVICTUS de l’Instituto de Salud Carlos III del Govern espanyol. Neurociències compta amb registres prospectius de pacients en les diverses àrees d’interès: ictus, epilèpsia, esclerosi múltiple, trastorns del moviment, etc., i també amb bancs de mostres biològiques i de teixits.

La recerca clínica es realitza en col·laboració amb investigadors dels serveis de Radiodiagnòstic, Ressonància Magnètica, Anatomia Patològica, Pediatria i Immunologia. Hi ha neuròlegs dedicats a la investigació gràcies a contractes Río Hortega i Juan Rodés, biòlegs investigadors sènior amb contractes Miguel Servet i becaris predoctorals amb Ajuts Germans Trias Talents o amb projectes finançats. A més, Neurociències disposa de personal d’infermeria i administratiu contractat amb tasques exclusives d’investigació. Es promou la participació en assajos clínics de fase II i III i la generació de projectes d’investigació competitius.

 

Les principals línies d’investigació clínica són:

 • Aterosclerosi intracranial
 • Cognició i malaltia cerebrovascular
 • Neurotoxicitat per ferro en la isquèmia cerebral
 • Neuroimatge i ictus
 • Tractament de l’ictus agut i teràpies de reperfusió i neuroprotecció
 • Biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de l’ictus
 • Tractament dels brots i teràpia cel·lular en l’esclerosi múltiple
 • Neurogenètica en trastorns del moviment
 • Malalties neuromusculars
 • Malalties neurodegeneratives

 

Les àrees de recerca bàsica i traslacional són:

 • Neurogenètica molecular
 • Neurosenyalització traslacional
 • Neurobiologia molecular i cel·lular
 • Malalties neuromusculars

Presentació:

L’àrea de Neurociències de l’Hospital Germans Trias es va començar a desenvolupar el novembre de 2004 quan l’aleshores gerent, Enric Argelagués, va encarregar al doctor Antoni Dávalos dirigir els serveis de Neurologia i Neurocirurgia i desenvolupar la secció de Neuroradiologia Intervencionista. El projecte es basava en la importància sanitària de les neurociències amb relació al progressiu envelliment de la població i, en especial, a l’elevada prevalença de les malalties neurodegeneratives i les malalties vasculars cerebrals. Un altre motiu va ser la necessitat de disposar als hospitals de l’Institut Català de la Salut d’unitats de tractament d’alta complexitat (terciari) en l’àmbit de les Neurociències, alhora que s’obria la possibilitat de dur a terme investigació biomèdica en el marc de l’Institut Germans Trias.

 

Neurociències de Germans Trias engloba:

 

La tasca de l’àrea de Neurociències es duu a terme a:

 • Hospitalització, a la planta 7a de la Torre general, amb 39 llits, sis dels quals de semicrítics a la Unitat d’Ictus Aguts
 • Consultes i gabinets, a la 1a planta
 • Quiròfans
 • Sala de Neuroradiologia Intervencionista
 • Àrees de treball dels professionals a l’hospital
 • Institut Germans Trias

 

Pel que fa als equipaments, compta amb:

 • Unitat d’Ictus i laboratori d’hemodinàmica cerebral
 • Gabinet d’electroencefalogrames i Unitat de monitorització de l’epilèpsia
 • Gabinet de proves funcionals
 • Quiròfans de neurocirurgia i neuroradiologia intervencionista
 • Laboratori de Neurogenètica funcional i traslacional
 • Laboratoris d’investigació de l’Institut Germans Trias

Tipus Servei: 9

Correu: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

L’àrea de Neurociències participa en la formació d’estudiants de 5è del Grau de Medicina de la UAB a al Campus Can Ruti. Els professors responsables d’aquesta formació són els doctors Antoni Dávalos,  Jaume Coll i Josep Ma Cladellas.

 

Docència postgraduada

 • Neurociències participa en la formació de residents de les especialitats que inclou. Actualment se n’incorporen tres de neurologia i un de neurocirurgia cada any. Els tutors de residents són el doctor Becerra, la doctora Gomis i la doctora Teixidor.  Els residents fan rotacions específiques de l’especialitat al servei mateix i en centres externs, nacionals i internacionals.
 • A més, l’àrea de Neurociències participa en la formació de residents d’altres especialitats que fan rotacions a neurologia, neurocirurgia i neuroradiologia intervencionista.
 • També acull residents d’altres hospitals per a què es formin específicament en neurosonologia, Unitat d’Ictus i neuroradiologia intervencionista.

 

Formació continuada

Es duen a terme sessions setmanals i quinzenals multidisciplinàries sobre neurologia general, patologia cerebrovascular, esclerosi múltiple, epilèpsia o malalties neurodegeneratives, moltes de les quals estan acreditades.