Formulari inscripció tallers embarassades

 

En aquest espai trobareu documents relacionats amb el drets i deures dels ciutadans com a pacients o usuaris.

 

  • Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Entre els valors ètics que guien les actuacions de l’Institut Català de la Salut destaca el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari. Els articles 43 de la Constitució i el 23 de l’Estatut reconeixen el dret a la protecció de la salut i encomanen els poders públics a crear mesures preventives i els serveis i prestacions necessàries. La ciutadania demana un servei de qualitat i una resposta eficient a les seves necessitats. És per això que l’ICS treballa en la millora contínua, liderant una cultura organitzativa orientada al servei de les persones.
 

En aquest sentit, l’any 2015 es va actualitzar la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària. Aquesta revisió posa l’accent en el paper cada vegada més actiu de les persones en relació amb la salut, i els canvis propiciats per l’evolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que han modificat la relació entre la ciutadania i les administracions.

 

Podeu consultar la carta en aquest enllaç.

 

 

  • Guia de Protecció de Dades per a pacients i persones usuàries dels serveis de salut

 

Aquest és un document al servei dels pacients i de les persones usuàries dels serveis de salut per a exercir els seus drets en l’àmbit assistencial.
 

La guia contempla qüestions com els drets dels pacients pel que fa a les seves dades; la confidencialitat de la informació del pacient; qui pot tractar les dades de salut i amb quina finalitat; com han de ser les comunicacions de dades de salut a administracions i institucions públiques; o el tractament de les dades de salut en el cas dels menorsd’edat.

 

 

  • Document informatiu per als pacients de Germans Trias sobre la protecció de dades en relació a l'activitat de recerca biomèdica durant la pandèmia de la Covid-19
     

El desenvolupament dels projectes de recerca biomèdica en el context de la pandèmia de Covid-19, segueix els criteris d’aplicació de la normativa en la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la pandèmia del COVID19. 
 

Trobareu tota la  informació en aquest document.

 

 

 

 

 


 

  •