Organigrama

Gerència Territorial Metropolitana Nord

Gerent territorial

Jordi Ara del Rey

gterritorial.mn.ics@gencat.cat | 93 497 88 57

Coordinador de processos transversals i aliances territorials

Oriol Estrada Cuxart | integracio.mn.ics@gencat.cat | 93 497 89 55

Secretaria tècnica

Assumpció Benito Vives | sectecnica.mn.ics@gencat.cat | 93 497 89 55

 

Direcció de centre

Directora

Beatriu Bayés Genís

direcciocentre.germanstrias@gencat.cat | 93 497 84 30

Unitat d'Atenció a la Ciutadania

Cap: Irene Jiménez

atenciociutada.germanstrias@gencat.cat | 93 497 89 03

Unitat d'Admissions

Cap: Lluís Argelés

llargeles.germanstrias@gencat.cat | 93 497 84 22

Unitat de Programació de Consultes externes

Cap: Salvador Aymerich

saymerich.germanstrias@gencat.cat | 93 497 87 24

 

Direcció mèdica

Coordinació assistencial de l'àrea quirúrgica

Coordinador: Jordi Asencio Santotomás | coorquirofans.germanstrias.gencat.cat | 93 497 87 84

Direcció del programa de llistes d'espera quirúrgiques: Marta de Diego Suárez | coorquirofans.germanstrias.gencat.cat | 93 497 87 84

Coordinació assistencial de l'àrea mèdica

Coordinador: Agustín Urrutia de Diego | coormedica.germanstrias@gencat.cat | 93 497 87 47

 

Direcció d'Infermeria

Directora

Núria Martí Carrasco | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunt del procés d'hospitalització i programes

Francisco Quílez Castillo | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunta del procés quirúrgic, recursos materials i projectes

Assumpta Ruiz Consegal | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunta de processos transversals i urgències

Lluïsa Garcia Vidal | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunta de qualitat, seguretat dels pacients i investigació

Isabel Andrés Martínez | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunta del procés de crítics

Sílvia Chopite Urtueta | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunt de metodologia i formació

Miquel Àngel Barberà Llorca | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

Adjunta de recursos humans

Mercè Roldán Roberto | dirinfermeria.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 58

 

Direcció econòmicofinancera

Director

Marc Vilar Capella | direconomica.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 37

 

Direcció de Personal

Director

Joan Grau Corbatera | dirpersonal.germanstrias@gencat.cat | 93 497 88 35

 

Direcció de Serveis Generals

Responsable de Serveis Generals

Marc Jaumà Classen | dirsergeneral.germanstrias@gencat.cat | 93 497 89 30

 

Direcció de Qualitat

Directora

Mònica Ballester Roca | qualitat.germanstrias@gencat.cat | 93 497 84 13

 

Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació

Director

Luis Garcia Eroles | dirsistinfo.mn.ics@gencat.cat | 93 497 84 56

 

Direcció científica de l'Institut Germans Trias

Director

Manel Puig Domingo | igtp@igtp.cat | 93 497 86 53

 

Coordinació de Docència Postgraduada

Coordinador

Josep Antoni Blanco Domínguez | formpostgrau.germanstrias@gencat.cat | 93 497 84 86

 

Coordinació de la Unitat Docent (UAB)

Coordinador

Benjamí Oller Sales | ud.Hospital.GermansTrias@uab.es | 93 497 86 00

Secretari

Josep Ma Ribera Santasusana | ud.Hospital.GermansTrias@uab.es | 93 497 86 00