Ana Campos Gómez

Servei de Medicina Intensiva del Hospital Hermans Trias

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida. Especialista en Medicina Intensiva per l’Hospital Vall d’Hebron (Universitat Autònoma de Barcelona). Doctora en Medicina i Cirurgia amb la tesi Anàlisi de l’endotoxèmia en el postoperatori de cirurgia cardíaca. Exerceix a Germans Trias des de 2005.

Instructora i directora de cursos de Suport Vital Avançat, Suport Vital Intermig, Suport Vital Bàsic i DEA. Professora de cursos de postgrau de Doctorat de la UAB.

En l’àmbit de la recerca, participant de l’estudi multicèntric ANEXUS, sobre transfusió a la UCI.

Membre del Comitè de transfusions i hemoderivats de Germans Trias. Membre de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Crítica i Unitats Coronàries, on forma part del grup de treball de transfusions i hemoderivats. Membre de la Societat Catalana de la Medicina Intensiva i Crítica, on forma part del grup de treball de depuració extracorpòria.