Soledad Just Martínez

Servei de Medicina Intensiva del Hospital Hermans Trias

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB). Especialista en Medicina Intensiva. A Germans Trias té una dedicació específica als pacients postoperats de cirurgia cardíaca.

Professora dels cursos de postgrau de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Activitat de recerca com a membre del Registre Espanyol de Cirurgia Cardíaca en Medicina Intensiva. Primera autora de la publicació Cirugía cardíaca en sujetos octogenarios, publicat a Medicina Clínica el 2009.

Membre del Grup Espanyol de Disfunció Renal en Cirurgia Cardíaca