Teresa Ma Tomasa Irriguible

Servei de Medicina Intensiva del Hospital Hermans Trias

 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Especialista en Medicina Intensiva per l’Hospital Germans Trias. Doctora en Medicina amb la tesi Valor pronòstic del verd d’indocianina en el postoperatori de cirurgia cardíaca. Acreditada com a personal investigador. Les seves principals àrees d’interès són: insuficiència renal aguda; nefropatia per contrast; tècniques de depuració contínua; farmacocinètica i farmacodinàmica aplicada a la insuficiència renal i tècniques de depuració; sèpsies i endotoxèmia, i hipoperfusió hepatoesplècnica.

Tutora de residents entre 2005 i 2013. Directora i coordinadora dels cursos de formació continuada Actualitzacions en Medicina Intensiva i Tècniques de depuració continuada Badafiltre. Professora associada de la facultat de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti, on imparteix l’assignatura d’Urgències i emergències a 6è. També, professora dels cursos de postgrau de la UAB.

Codirectora de diverses tesines i investigadora principal d’estudis relacionats amb pacients postoperats de cirurgia cardíaca i amb lesió renal aguda i fracàs renal. Membre de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica, on coordina el Grup de Treball de Depuració Extracorpòria i on forma part del Grup de Treball de Sèpsia Greu. Membre de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Crítica i Unitats Coronàries, on forma part del grup de treball de cures intensives nefrològiques