Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria

 

Director Clínic de l'àrea de Pediatria de la Gerència Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut  i professor titular de Pediatria de la Universitat autónoma de Barcelona des de l’any 1995, acreditat com a Catedràtic d’Universitat des de 2015.

Metge especialista en Pediatria i Puericultura i doctor en Medicina. Ha estat cap de servei de Pediatria i les seves àrees especifiques de l’Institut Català de la Salut des de l’any 2000.

President del Comitè de Malalties minoritàries, Vicepresident de la Comissió d’Infeccions i vocal de la Comissió farmacoterapèutica del l’Hospital Universitari Germans trias i Pujol. Expert en malalties infeccioses pediàtriques  i en Immunologia clínica pediàtrica.

Investigador de l’institut de Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)

Membre dels Comités i Consells assessors del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de Vacunacions, Infecció nosocomial, Tuberculosi pediàtrica, Grip, Infeccions per enterovirus, Infeccions emergentes i Zika pediàtric.

Assessor extern del Comitè de Vacunes i del Comitè de Medicaments pediàtrics-antimicrobians de la Asociación Española de Pediatría.

Director de la revista Pediatria Catalana, publicació oficial de la Societat Catalana de Pediatria i membre de Societats Científiques catalanes, espanyoles y europees de Pediatria i de Malalties infeccioses.

Les seves principals àrees d’investigació:  nous antibiòtics, vacunes, infeccions respiratòries, infeccions urinàries, infeccions osteoarticulars, infeccions congènites i immunodeficiencies.