Direcció clínica de Neurociències

Codi servei:

Recerca:

L'àrea de Neurociències duu a terme recerca clínica, bàsica i traslacional. Està reconeguda i finançada per l'agència AGAUR de la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa RICORS de l'Institut de Salut Carles III del Govern espanyol. Neurociències compta amb registres prospectius de pacients en malaltia vascular cerebral, epilèpsia, esclerosi múltiple, trastorns del moviment, etc., i també amb bancs de mostres biològiques i de teixits.


La recerca clínica es realitza en col·laboració amb investigadors dels serveis de Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, Pediatria i Immunologia. Compta amb neuròlegs dedicats a la recerca gràcies a contractes Riu Hortega i Juan Rodés, intensificacions Trias Sapiens, biòlegs investigadors sènior amb contractes Miguel Servet i becaris predoctorals amb ajudes Germans Trias Talents o amb projectes finançats pel ISC III o altres entitats. A més, Neurociències disposa de personal d'infermeria i administratiu contractat amb tasques exclusives de recerca. Es promou la participació en assajos clínics de fase II i III i la generació de projectes de recerca competitius. 

 

Trobareu més informació sobre recerca de la Direcció Clínica de Neurociències al següent enllaç: http://igtp.cat/ca/research/neurociencies/

Presentació:

L'àrea de Neurociències de l'Hospital Germans Trias es va començar a desenvolupar el novembre de 2004 quan el llavors gerent, Enric Argelagués, va encarregar al doctor Antoni Dávalos dirigir els serveis de Neurologia i Neurocirurgia i desenvolupar la secció de Neuroradiologia Intervencionista. El projecte es basava en la importància sanitària de les neurociències en relació amb el progressiu envelliment de la població i, especialment, en l'elevada prevalença de les malalties neurodegeneratives i les malalties vasculars cerebrals. Un altre motiu va ser la necessitat de disposar, als hospitals del Institut Català de la Salut, d'unitats de tractament d'alta complexitat (terciari) en l'àmbit de les Neurociències, alhora que s'obria la possibilitat de dur a terme recerca biomèdica en el marc de l'Institut Germans Trias. Després de gairebé 20 anys d'implementació i desenvolupament d'unitats clíniques terciàries en totes les àrees de neurociències, des de 2023 la direcció clínica està liderada per la doctora Mònica Millán.

Neurociències de Germans Trias engloba:


La tasca de l'àrea de Neurociències es duu a terme en:

 • Hospitalització, en la 7a planta de la Torre general, amb 39 llits, sis de les quals de semicrítics en la Unitat de Ictus Aguts i una en la Unitat de Monitoratge d'Epilèpsia
 • Consultes i gabinets, en la 1a planta i en la planta baixa
 • Quiròfans
 • Sala de Neuroradiologia Intervencionista
 • Àrees de treball dels professionals a l'hospital
 • Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol


Quant als equipaments, compta amb:

 • Unitat de Ictus i laboratori d'hemodinàmica cerebral
 • Gabinet d'electroencefalogrames i Unitat de monitoritzación de l'epilèpsia
 • Gabinet de proves funcionals i monitoratge intraoperatori
 • Quiròfans de neurocirurgia i neuroradiologia intervencionista
 • Laboratori de Neurogenètica funcional i traslacional
 • Laboratoris de recerca del Institut Germans Trias

 

Tipus Servei: 9

Correu: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

L'àrea de Neurociències participa en la formació d'estudiants de 5è curs del Grau de Medicina de la UAB al Campus Ca Ruti, així com també en les pràctiques de rotatori dels alumnes de 6è curs. Els professors coordinadors són els doctors Mònica Millán (Neurologia) i Carlos Domínguez (Neurocirurgia).
El departament té també una llarga trajectòria en la formació pràctica d'estudiants d'infermeria procedents de diferents universitats, en els estudis de grau, post-grau i Màster.
Des de 2023 participa en la formació de la 1a promoció del Grau d'Infermeria de la UAB al campus Can Ruti.

 

 

Docència postgraduada

 • L'àrea de Neurociències participa en la formació de residents. En l'actualitat, s'incorporen tres residents de neurologia i un de neurocirurgia tots els anys. Els tutors de residents són els doctors Juan Luis Becerra, Meritxell Gomis, Lourdes Ispierto i Manel Tardáguila. Els residents poden realitzar totes les rotacions específiques del programa formatiu de l'especialitat en el propi departament, però opcionalment pot realitzar un rotació externa nacional o internacional en una subàrea d'interès formatiu.

 • A més, l'àrea de Neurociències participa en la formació de residents d'altres especialitats que duen a terme rotacions en neurologia, neurocirurgia i neuroradiologia intervencionista.

 • També acull residents d'altres hospitals nacionals i internacionals així com neuròlegs generals i altres especialistes per a la seva formació específica en les unitats especialitzades.