Informació sobre les voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan aquesta persona es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

Són, doncs, una manera d'expressar l'autonomia de les persones a l'hora de decidir amb relació a la seva pròpia salut, cosa que és un dret avalat èticament i legal.

Amb aquest document:

  • Es manté el respecte a les decisions personals dels pacients
  • Augmenta la seguretat dels professionals a l'hora de respectar aquestes decisions

A més, el suport dels professionals en l'elaboració del document millora l'assistència que es prestarà en determinades circumstàncies i reforça la relació entre els pacients i els professionals que l'atenen.

 

Voleu iniciar el tràmit?

Per sol·licitar les voluntats anticipades ompliu aquest formulari.

 

Per a més informació, visiteu l'apartat de directrius anticipades de Canal Salut.