Ma Dolores Quesada Fernández

Servei de Microbiologia del Hospital Germans Trias.

Especialista en Microbiologia i Parasitologia. Responsable de l’àrea d’infecció sistèmica i nosocomial, de la secció d’hemocultius i d’antibiòtics. Membre de les comissions de treball de sèptics en patologia osteoarticular i d’endocarditis. Professora col•laboradora de l’assignatura de Microbiologia de la facultat de Medicina de la UAB. Participa en projectes de recerca a nivell nacional i internacional relacionats amb les àrees de la seva competència assistencial.