Microbiologia

Codi servei:

Recerca:

El Servei de Microbiologia Clínica i Patologia Infecciosa Experimental està acreditat per l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i té les següents línies de recerca:

 

  • Desenvolupament, estandardització i avaluació clínica de tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular: aquests procediments s’utilitzen en el diagnòstic de les malalties infeccioses, en el desenvolupament de models experimentals en patologia infecciosa, en l’estudi dels mecanismes moleculars de resistència als antimicrobians i en l’avaluació de l’activitat antimicrobiana de nous antisèptics i desinfectants.

  • Virologia molecular i patogènia de les infeccions víriques, immunologia de la inflamació, noves molècules antiinflamatòries bacterianes i epidemiologia i salut pública de les malalties transmissibles.

 

A més dels projectes finançats per les administracions públiques per via competitiva, el grup té establerts diferents contractes, projectes i activitats d’I+D i de transferència de tecnologia amb la indústria.

També, l’activitat de recerca que duu a terme la Unitat de Tuberculosi Experimental es pot consultar al seu blog.

 

Presentació:

El Servei de Microbiologia duu a terme el diagnòstic de les diferents síndromes i processos infecciosos en què la causa té transcendència per al tractament. També, realitza estudis de susceptibilitat in vitro dels microorganismes aïllats i estudis de l’espectre antimicrobià de nous antibiòtics. A més, s’ocupa de la detecció i seguiment de les resistències als antimicrobians i participa activament en la detecció, seguiment i control de les infeccions nosocomials (les que tenen lloc dins l’hospital) i en el disseny de la política d’antibiòtics de Germans Trias.

Actua com a laboratori de suport de la Generalitat de Catalunya en tuberculosi i en infeccions de transmissió sexual (ITS) en col·laboració amb el CEEISCAT.  Des de l’any 2001, el servei disposa del certificat de gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2000, i des de 2009, segons la norma ISO 9001:2008.

El servei té acreditada docència per a residents de Microbiologia des de l’any 1991 i té responsabilitats docents de pregrau i de postgrau a les facultats de Medicina i de Ciències Biomèdiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Al voltant del servei s’ha aconseguit vertebrar un equip multidisciplinari de recerca consolidat com a grup de recerca de qualitat per la Generalitat de Catalunya des de 1998 fins a l’actualitat. Alguns membres del grup formen part del CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) i altres del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) de l’Instituto de Salud Carlos III.

Tipus Servei: 6

Correu: microbiologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

S'imparteix l'assignatura de Microbiologia i parasitologia mèdiques als graus de Medicina i Ciències Biomèdiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

    

Docència postgraduada

El servei està acreditat per a la formació de metges residents (de Medicina, Biologia o Farmàcia) en l’especialitat de Microbiologia i parasitologia des de l'any 1991. 

També, imparteix el mòdul de microbiologia al Màster en Investigació clínica aplicada en Ciències de la Salut a la facultat de Medicina de la UAB i el programa de doctorat en Microbiologia del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB.

Consulteu la Guia docent.

               

Formació continuada

Els professionals del laboratori imparteixen un curs anual d'actualització en Microbiologia clínica, obert a tot el personal de l'hospital i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.