Dades d'activitat

 

Resum 2019

       Activitat global

        Altes hospitalàries           36.934
        Altes d'hospitalització a domicili              1.020
        Sessions d'hospital de dia            24.324
        Intervencions de cirurgia major            17.161
        Urgències ateses a l'hospital          146.352
        Visites a Consultes Externes            426.436

 

 

Podeu consultar les dades completes a les memòries que anualment publica el centre:

 

 

Consulteu també

Memòria de l'Institut Català de la Salut (ICS) 2019