Aparell Digestiu

Codi servei:

Recerca:

El Servei d’Aparell Digestiu té una intensa activitat investigadora en diferents àrees de l’especialitat, que ha portat a la generació de patents i nombroses publicacions en les revistes més prestigioses de l’especialitat. Per aquest motiu disposa de personal dedicat exclussivament a la recerca, així com molts dels facultatius del servei que hi dediquen part del seu temps.

En l’actualitat el sevei d’aparell digestiu té 5 àrees d’interès en recerca:

  • malaltia inflamatòria intestinal
  • hepatología
  • neurogastroenterologia
  • endoscòpia digestiva
  • hemorràgia digestiva

 

Els grups de malaltia inflamatòria intestinal i hepatología formen part de dues xarxes públiques de recerca d’excel·lència: l’Agència de Gestió d’Ajusts Universitari i de Recerca (AGAUR) i del Centro de Investigación Biomédica En Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD).

Respecte a l’AGAUR (https://agaur.gencat.cat/), el servei va ser reconegut com a grup de recerca consolidat ja fa més de 10 anys i en l’acutalitat hi té dos grups de recerca: el grup de Gastroenterologia, reconegut com a grup consolidat i el grup d’Hepatologia com a grup emergent (2017).

Pel que fa al CIBEREHD (https://www.ciberehd.org), el servei hi té dos grups diferents, corresponents a dues àrees de recerca diferenciades. El grup CB06/04/0034 que correspon al de Gastroenterologia (investigador principal Eugeni Domènech) i el grup CB06/04/0033 que correspon al d’Hepatologia (investigadora principal Carolina Armengol.

Presentació:

Tipus Servei: 1

Correu: digestiu.germanstrias@gencat.cat

Docència:

 

Docència de pre-grau

El Servei d’Aparell Digestiu compta compta amb 1 professor agregat de la Facultat de Medicina (Dr. Eugeni Domènech) i 1 professor associat mèdic (Dra. Rosa Mª Morillas). A més, el SAD compta amb 7 associats clínics: Dr. Jordi Serra, Dra. Míriam Mañosa, Dra. Helena Masnou, Dra. Fiorella Cañete, Dra. Margalida Calafat, Dra. Ariadna Clos i Dra. Alba Ardèvol.

L’actitivitat a la Facultat de Medicina de tots es centra en l’assignatura MIC-III de 4art curs.

 

Docència de post-grau

 

Formació de Residents

El servei té acreditades i ofertades 2 places anuals per a la realització de l’especialitat. El pla de formació de residents s’ajusta al BOE, de forma que durant el primer any es realitza la rotació pels serveis de Medicina Interna, Cirurgia Digestiva, Urgències i Medicina Intensiva. El segon any es dedica a la sala d’hospitalització del servei. El tercer any es distribueix en Proves Funcionals Digestives, Radiologia i Endoscòpia Digestiva, i s’inicien les guàrdies d’especialitat i l’activitat a consulta ambulatòria amb agenda pròpia. El darrer any es distribueix l’activitat en consulta ambulatòria, sala d’hospitalització i endoscòpia.

A més, el servei dóna formació als residents de l’HGTiP de Medicina Interna i Medicina Intensiva dins de les rotacions obligatòries de la seva formació.  Per altra banda, i com a centre de referència tant asistencial com en recerca, el servei reb residents d’altres centres com rotació externa pel Gabinet de Proves Funcionals, per la foració específica en Malaltia Inflamatòria Intestinal o en Endoscòpia Avançada.

El servei compta amb dues tutores de residents: Míriam Mañosa i Helena Masnou.


Informació per a residents 2022
 

Consulteu la Guia docent.

 

Màster en Patologia de l’Aparell Digestiu de la Societat Catalana de Digestologia

La Societat Catalana de Digestologia va iniciar l’any 2017 un màster de 4 anys en Patologia de l’Aparell Digestiu que realitzen tots els residents que cursen l’especialitat en qualsevol dels hospitals catalans. El nostre servei compta amb una professora coordinadora de curs (Dra. Míriam Mañosa), un professor responsable d’assignatura (Dr. Eugeni Domènech), i tres professores col·laboradores (Dra. Míriam Mañosa, Dra. Helena Masnou i Dra. Íngrid Marín)

 

Formació Continuada

El servei organitza anualment dos cursos acreditats de post-grau.

  • Curs “Miquel Àngel Gassull” sobre Malalties Inflamatòries Intestinals, dirigit pels doctors Eugeni Domènech i Míriam Mañosa, de dos dies de durada i amb la participació dels experts europeus més prestigiosos.
  • Curs d‘Actualització en l’Aparell Digestiu, coordinat per la Dra. Rosa Mª Morillas, amb sessions cada dilluns i dimecres d’octubre a juny, amb la participació de tots els membres del servei incloent residents.