Compromís amb la sostenibilitat econòmica

Germans Trias, com a centre pertanyent a l'empresa pública Institut Català de la Salut, està altament compromès amb la sostenibilitat econòmica i els anys 2013 i 2014 ha estat guardonat per l'eficiència de la seva gestió als premis Top 20.

 

  • L'hospital revisa contínuament i exhaustiva tots els processos de l'organització per garantir la màxima eficiència. En els últims anys s'ha introduït la metodologia Lean Healthcare en aquesta revisió.
  • També, i en consonància amb la transformació gradual que estan vivint les organitzacions sanitàries, s'ha fet una aposta ferma per les alternatives a l'hospitalització convencional.
  • En la mateixa línia, es treballa intensament amb els serveis assistencials per garantir una despesa adequada de medicaments d'alt cost i de materials i evitar-ne el malbaratament. També, s'incideix en el compliment de l'Ordre de preus públics de l'Institut Català de la Salut.

 

Per a qualsevol qüestió, podeu escriure un correu electrònic a direconomica.germanstrias@gencat.cat.