Microbiologia

Codi servei:

Recerca:

 

El Grup de Microbiologia Clínica i Patologia Infecciosa Experimental, acreditat per l'AGAUR centra l’activitat en el desenvolupament, l’estandardització i l’avaluació clínica de tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular que poden ser utilitzades en el diagnòstic de les malalties infeccioses, al desenvolupament de models experimentals en patologia infecciosa, a l’estudi dels mecanismes moleculars de resistència als antimicrobians i a l’avaluació de l’activitat antimicrobiana de nous antisèptics i desinfectants.

En l’última dècada s’han destacat àrees que centren la seva activitat investigadora en Virologia molecular i patogènia de les infeccions víriques, Immunologia de la inflamació i noves molècules antiinflamatòries bacterianes, així com també en Epidemiologia i Salut Pública de les malalties transmissibles. Actualment alguns membres del grup s’han integrat al CIBER de “Enfermedades Respiratorias (CIBERES)” i d'altres al CIBER de Epidemiologia y Salud pública (CIBERESP).

 A més dels projectes finançats per les Administracions Públiques per via competitiva, el Grup té establerts diferents contractes, projectes i activitats d’I+D i de transferència de tecnologia amb la indústria. L’activitat de recerca realitzada per la UTE es pot consultar en aquest enllaç. 

 

Igualment, l’activitat del Grup de Recerca en Virologia Clínica i Noves Eines Diagnòstiques es pot consultar a la pàgina web de l’IGTP.

 

 

Presentació:

El Servei de Microbiologia duu a terme el diagnòstic de les diferents síndromes i processos infecciosos en què la causa té transcendència per al tractament. També, realitza estudis de susceptibilitat in vitro dels microorganismes aïllats i estudis de l’espectre antimicrobià de nous antibiòtics. A més, s’ocupa de la detecció i seguiment de les resistències als antimicrobians i participa activament en la detecció, seguiment i control de les infeccions nosocomials (les que tenen lloc dins l’hospital) i en el disseny de la política d’antibiòtics de Germans Trias.

Actua com a laboratori de suport de la Generalitat de Catalunya en tuberculosi i en infeccions de transmissió sexual (ITS) en col·laboració amb el CEEISCAT.  Des de l’any 2001, el servei disposa del certificat de gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2000, i des de 2009, segons la norma ISO 9001:2008.

El servei té acreditada docència per a residents de Microbiologia des de l’any 1991 i té responsabilitats docents de pregrau i de postgrau a les facultats de Medicina i de Ciències Biomèdiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Al voltant del servei s’ha aconseguit vertebrar un equip multidisciplinari de recerca consolidat com a grup de recerca de qualitat per la Generalitat de Catalunya des de 1998 fins a l’actualitat. Alguns membres del grup formen part del CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) i altres del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) de l’Instituto de Salud Carlos III.

Tipus Servei: 6

Correu: microbiologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

S'imparteix l'assignatura de Microbiologia i parasitologia mèdiques als graus de Medicina i Ciències Biomèdiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

    

Docència postgraduada

El servei està acreditat per a la formació de metges residents (de Medicina, Biologia o Farmàcia) en l’especialitat de Microbiologia i parasitologia des de l'any 1991. 

També, imparteix el mòdul de microbiologia al Màster en Investigació clínica aplicada en Ciències de la Salut a la facultat de Medicina de la UAB i el programa de doctorat en Microbiologia del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB.

               

Formació continuada

Els professionals del laboratori imparteixen un curs anual d'actualització en Microbiologia clínica, obert a tot el personal de l'hospital i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.